žádostivost

Žádostivost je touha po něčem, chuť čehoś dosáhnout nebo uspokojit. Je to míra touhy nebo naléhavosti.

chtivost, dychtivost, chtíč, vášeň, žádost

Relevantní k žádostivost