žádostivost

Žádostivost je touha po něčem, co nemáme. Je to silné přání, které nás nutí usilovat o to, co je mimo náš dosavadní dosah.

chtivost, dychtivost, chtíč, vášeň, žádost

Relevantní k žádostivost