Zahnívat

Zahnívat znamená narušení integrity materiálu postupným rozkladem, obvykle způsobeným mikroorganismy.

Relevantní k zahnívat