Zakřivený

Zakřivený znamená pokřivený nebo ohnutý; tvar nebo objekt, který je zakřivený, je zakřivený ve vzdálenosti od přímky.

nerovný, klikatý, křivolaký, zahnutý, ohnutý, křivý

Relevantní k zakřivený