Zakročovat (vojsko)

Zasáhnout silou vojska do situace, aby se stabilizovala nebo změnila.

Relevantní k zakročovat (vojsko)