Záliba

Záliba je činnost, kterou člověk dělá často a rád, bez toho aby ji vykonával za účelem získání peněz nebo uznání.

potěšení, zalíbení, libost, obliba, zájem, libůstka, choutka, koníček, hobby

Relevantní k záliba