Zanícenost

Zanícenost je silný pocit odhodlání a nadšení pro něco. Člověk je zanícený, když je ochoten vynaložit úsilí a čas, aby dosáhl svého cíle.

Relevantní k zanícenost