Zanícenost

Zanícenost je vášnivá touha, nadšení nebo zanícení pro něco.

Relevantní k zanícenost