Zánik

Zánik je definován jako úplné zmizení nebo zničení čeho, co již existovalo.

konec, zaniknutí, rozklad, rozpad, vznik, záhuba, zničení, zmar

Relevantní k zánik