Zapálení

Zapálení je silné nadšení pro něco nebo někoho, vyjádřené zaujetím, vášní a odhodláním.

Relevantní k zapálení