Zaplavit (pole)

Zaplavit znamená obklopit či zaplnit něco vodou; často se používá pro popis situace, kdy voda zaplní nějakou plochu, jako je pole.

Relevantní k zaplavit (pole)