Zapovídat <co>

Zapovídat znamená zakazovat, odmítat nebo zabraňovat.

Relevantní k zapovídat <co>