Zarážet (úplně)

Zarážet znamená odmítnout, odrazit, zastavit, zabránit nebo zabrzdit.

Relevantní k zarážet (úplně)