Zasazovat se

Aktivně se zapojovat, angažovat se a prosazovat své myšlenky.

starat se <o co>, usilovat <o co>, brát se <o co>

Relevantní k zasazovat se