Zasedat <kde>

Zasedat znamená sedět na určitém místě a účastnit se jednání nebo diskuze.

Relevantní k zasedat <kde>