Zastavit se

Zastavit se znamená ukončit činnost, ať už je to jakékoli pohybové nebo verbální chování.

zůstat stát, stanout, stavit se <kde>, zajít <kam>, přestat (fungovat), ustat, podivit se <čemu>, zarazit se, pozastavit se, pohovořit <o čem>, věnovat <čemu> (pozornost)

Relevantní k zastavit se