Zatěžovat (mozek)

Zatěžovat mozek znamená vystavovat ho náročným úkolům, které ho nutí pracovat a růst.

Relevantní k zatěžovat (mozek)