Zaujatost

Zaujatost je silné přesvědčení, které má někdo o čemkoliv, a je ochoten obhajovat ho a bránit jej.

předpojatost, podjatost, neobjektivita, nestrannost

Relevantní k zaujatost