Zaujetí

Zaujetí je vyjádření nadšení, zájmu, zřetelného zaujetí pro něco.

zaujatost, předpojatost, zápal, verva, horlivost, upoutání

Relevantní k zaujetí