Zaujetí

Zaujetí je stav, kdy se člověk úplně soustředí na něco a jeho pozornost je často velmi silná.

zaujatost, předpojatost, zápal, verva, horlivost, upoutání

Relevantní k zaujetí