Zaujetí

Zaujetí je vyjádření zájmu, přitažlivosti, obdivu nebo nadšení.

zaujatost, předpojatost, zápal, verva, horlivost, upoutání

Relevantní k zaujetí