Zavrhnout

Zavrhnout znamená odmítnout, odepřít, odsoudit nebo odmítat.

odmítnout <koho n. co>, zamítnout, odvrhnout, zapudit <koho>, vyhnat, odvrátit se

Relevantní k zavrhnout