Zdar

Zdar je vyjádření pozdravu, které se používá k vyjádření přání dobrého zdraví, štěstí a úspěchu.

úspěch, kladný výsledek, nazdar

Relevantní k zdar