žhavost

Žhavost je stav intenzivního či urgentního zájmu o něco, často ve formě poptávky po čase, energii, pozornosti nebo penězích.

Relevantní k žhavost