žhnout

Žhnout znamená ohřívat/spalovat něco silným ohněm, často se používá k očištění nebo zničení.

řeřavět, pálit, sálat, svítit, planout

Relevantní k žhnout