Zhoršovat

Zhoršovat znamená snižovat kvalitu nebo stav, zhoršovat situaci nebo stav něčeho.

Relevantní k zhoršovat