Získávat (úspěch)

Získávat znamená dosahovat čehokoli, co je obtížné nebo náročné, a to s úspěchem.

Relevantní k získávat (úspěch)