Zjihnout

Zjihnout znamená ztratit sílu, zbavit se energie a silně se unavit.

rozcitlivět, změknout

Relevantní k zjihnout