Zkratka

zkrácení (cesty), šifra, abreviatura, akronym, zhuštění, zestručnění, krátce, nakrátko, stručně, nedlouho, rychle, rázně, bez okolků, stručně řečeno, jedním slovem

Relevantní k zkratka