Změkčit se

Změkčit se znamená zmírnit názor nebo postoj, přestat být příliš tvrdý nebo přísný.

Relevantní k změkčit se