Změknout (sníh)

Změknout sníh znamená, že se sníh začne roztávat a stává se měkčí.

Relevantní k změknout (sníh)