Zmírnit (hlas)

Zmírnit znamená snížit intenzitu, sílu nebo stupeň čehosi, například hlasu.

Relevantní k zmírnit (hlas)