Zmocněnec

Zmocněnec je osoba, která zastupuje jinou osobu a může jednat ve jejím jménu.

pověřenec, zplnomocněnec, exponent

Relevantní k zmocněnec