Zmocnění se

Zmocnění se je proces, při kterém osoba získává právo jednat za někoho jiného.

Relevantní k zmocnění se