Znechucení

Znechucení je silná negativní reakce na něco, co je odpudivé nebo odporuhodné.

znechucenost, otrávenost

Relevantní k znechucení