Zobrazit

znázornit <co>, vypodobnit, vyobrazit, zpodobit, zachytit, vystihnout <co jak>, vyjádřit

Relevantní k zobrazit