Zpodobit

vyobrazit <co>, vypodobnit, vystihnout, zobrazit

Relevantní k zpodobit