Ztráta

Ztráta je stav, kdy se něco ztratilo nebo se něčeho vzdalo. Může to znamenat ztrátu času, peněz, naděje nebo věcí.

škoda, újma, zisk, prodělek, schodek, deficit, manko, úbytek

Relevantní k ztráta