Zvukový

Zvukový význam je vlastnost, která se týká vnímání zvuku, jeho charakteru, intenzity a zpracování.

Relevantní k zvukový